نمای سنگی ساختمان مسکونینمای سنگی ساختمان مسکونی

با افزایش آگاهی مردم با طراحی‌های ساختمان ، موجب شده تا در پروژه‌های ساختمانی طراحی نمای بیرون و داخل ساختمان همانند طراحی دکوراسیون داخلی از ارزش بالایی برخوردار گردد. در این مورد مصالح ساختمانی متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از پرکاربردترین مصالح می‌توان به سنگ‌های ساختمانی اشاره داشت که به صورت گسترده در نمای سنگی ساختمان مسکونی مورد استفاده می‌باشد. حال در ادامه به توضیحات بیشتر در این مورد حواهیم پرداخت.

سنگ نمای رومی

نمای رومی به عنوان یکی از پرکاربردترین طراحی‌ها از نمای ساختمان نی باشد که متناسب با آن نیازمند انتخاب سنگ مناسب برای سنگ نمای رومی بوده و به همین نسبت برای این مدل از ساختمان‌ها نیازمند سنگ‌های تراورتن جهت استفاده در نمای بیرونی و سنگ‌های مرمریت جهت کاربرد در نمای داخلی است که هر کدام به نسبت با نمای رومی تناسب داشته باشد.

سنگ نمای ساختمان ویلایی

سنگ نمای ساختمان ویلایی دیگر چالش برای آن دسته از افرادی است که به دنبال سنگ مناسب برای نمای داخلی و بیرونی ویلا خود بوده تا سنگی را انتخاب کنند هم سازگار با شرایط محیطی آن منطقه بوده و هم  متناسب با نمای داخلی و بیرونی ویلا خود باشد. که در این نوع نما نیز می‌توان از سنگ‌های تراورتن جهت نمای بیرون ساختمان و از سنگ مرمریت جهت نمای داخلی ساختمان استفاده کرد.به مین نسبت می‌توان به انتخاب سنگ نمای یک طبقه نیز اشاره داشت. جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.