مشخصات فنی سنگ مرمریت

مشخصات فنی سنگ مرمریت

مشخصات فنی سنگ مرمریت

مشخصات فنی سنگ مرمریت به دسته بندی زیر تقسیم می‌شود :
اولین مورد می‌توان مجدد به وزن سنگ اشاره داشت که از نظر وزن به 2 دسته سنگ‌های سبک و سنگین دسته بندی می‌گردد. دومین مورد را می‌توان به میزان جذب آب اشاره داشت که به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این مورد می‌باشد. سومین پارامتر را نیز می‌توان به مقاومت فشاری سنگ اشاره داشت که اشاره به سطح پایداری آن در برابر نیروهای فشاری اعمال شده به ان نشان می‌دهد. توجه به این مولفه از سایر مولفه‌های دیگر از اهمیت بالاتری برخوردار می‌باشد. و باید اشاره کرد سنگ هایی که برای مقاصد ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند باید مقاومتی بالای 80 مگا پاسکال را از خود نشان دهند. و می‌توان سنگ مرمریت صلصالی را به عنوان یکی از مقاوم‌ترین سنگ‌های مرمریت به شمار آورد.

ارسال نظر
جستجو
خبرنامه