خصوصیات سنگ مرمریت

خصوصیات سنگ مرمریت

خصوصیات سنگ مرمریت

سنگ‌های مرمریت دارای یه دسته رفتارها و خصوصیات ذاتی می‌باشند. شامل قابلیت بازیافت ، سهولت و دوام بالا آن را محصولی محبوب جهت استفاده در نمای داخلی ساختمان به شمار آورده است. از جمله می‌توان به مرمریت صلصالی اشاره داشت . علاوه بر این هیچ ماده سمی در فرآوری این محصول استفاده نمی‌شود و هیچ نوع گازگلخانه ای در فراوری آن تولید و مهمتر از آن نیز آب مصرف شده در فرآوری بازیافت و مجدد به چرخه تولید سنگ ساختمانی باز می‌گردد. استفاده از سنگ ساختمانی می‌تواند به نوعی در افزایش عملکرد مناطق حهت ارتقای ارزش چرخه حیات تاثیر گذار باشد و با افزایش مقاومت و دوام و بهبود کیفیت هوا مواجه باشد.

ارسال نظر
جستجو
خبرنامه